Scottsdale, AZ | September 13, 2023
Ashton Thomas Private Wealth Joins RedBird Capital’s Arax Investment Partners

SCOTTSDALE, ARIZONA (September 13, 2023) – Ashton Thomas Private Wealth is excited to announce joining with RedBird Capital’s Arax Investment Partners.

CONTACT: William Cerynik
PHONE: 602.732.4745
EMAIL: wcerynik@at-pw.com

HELLOFUTURE

HELLO ASHTON THOMAS